YaPIS.net Serwery, Domeny, Strony WWW, Reklama, Fotografia

tel. 885 18 1234
e-mail: help@yapis.net
Zaloguj się do cPanel-u Zaloguj się na swoje konto w YaPIS.netSprawdź pocztę

YaPIS.net - kilka słów o naszej firmie

 
   
Siedziba YaPIS.net

O nasFHU YaPIS.net powsta?a w czerwcu 2008 roku.

Wcze?niej - od 2002 roku w?a?cicielem marki YaPIS.net by?a firma zewn?trzna, a od 2008 roku dzia?amy w Szczecinku jako odr?bna jednostka gospodarcza.
Podstawowym profilem dzia?alno?ci firmy YaPIS.net jest hosting, rejestracja domen, oraz tworzenie stron internetowych.

Przez ten okres wykonali?my kilkadziesi?t projektów stron WWW - od ma?ych wizytówek, poprzez wi?ksze strony, do du?ych i skomplikowanych projektów portalowych.

Na potrzeby tych w?a?nie stron WWW zajmujemy si? równie? fotografi? reklamow? dysponuj?c studiem z profesjonalnym sprz?tem fotograficznym.

Chc?c zaproponowa? Klientom ca?o?ciow? obs?ug? w zakresie Identyfikacji Wizualnej proponujemy równie? ró?norakie wyró?niaj?ce si? oryginalno?ci? artyku?y marketingowe. W?ród nich znajduje si? odzie? reklamowa w szerokiej gamie rodzajów i kolorów, d?ugopisy, artyku?y papiernicze, ulotki, katalogi, reklama wielkoformatowa, oraz rozmaite upominki z logo wed?ug wzoru Klienta.

Mo?emy zaprojektowa? (w doborze w?a?ciwych barw i materia?ów pomocne s? posiadane przez nas próbniki) i wykona? dla Pa?stwa wszystkie elementy Identyfiacji Wizualnej - pocz?wszy od ma?ej wizytówki, poprzez ulotki, stron? internetow?, a? po reklam? zewn?trzn? siedziby, i z ca?? pewno?ci? przyczyni? si? one do tworzenia spójnego wizerunku firmy i rozpoznawalnej powszechnie marki.

Cz??? naszych dotychczasowych prac mo?na obejrze? bezpo?rednio w siedzibie firmy.

Pracujemy tylko na oryginalnym oprogramowaniu - pocz?wszy od systemu operacyjnego MS Windows 7, poprzez oprogramowanie MS Office, Pakiet Swish, Adobe Photoshop CS3, CS6, Paj?czek NxG, do Total Commander, Ashampoo.

Zapraszamy do wspó?pracy.YaPIS.net
ul. Wyszy?skiego 73 lok. 6
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 475 04
tel. kom. 885 18 1234
Nr rachunku bankowego:
22 1140 2004 0000 3602 7601 7829

mail mail

YaPIS.netPromocje

Zaufali nam:
Poprawny XHTML 1.0 Transitional! Poprawny CSS! Płatności obsługuje Przelewy24.pl