YaPIS.net Serwery, Domeny, Strony WWW, Reklama, Fotografia

tel. 885 18 1234
e-mail: help@yapis.net
Zaloguj się do cPanel-u Zaloguj się na swoje konto w YaPIS.netSprawdź pocztę

YaPIS.net - kilka słów o naszej firmie

 
   
Przelewy24.pl

Płatności poprzez Przelewy24Wychodz?c naprzeciw wygodzie naszych klientów zintegrowali?my z naszym panelem administracyjnym system p?atno?ci online. Dzi?ki niemu mog? Pa?stwo op?aci? lub przed?u?y? swoje konto zaledwie w kilka minut bez zb?dnego czekania na zaksi?gowanie tradycyjnych przelewów przez banki. Dzi?ki temu rozwi?zaniu oszcz?dzaj? Pa?stwo czas oraz pieni?dze, gdy? przelewy internetowe s? zwykle znacznie ta?sze od ich tradycyjnych odpowiedników.

System p?atno?ci online dost?pny w naszej firmie obs?ugiwany jest przez portal przelewy24.pl, dzi?ki czemu mog? by? Pa?stwo pewni bezpiecze?stwa oraz solidno?ci. Z us?ug przelewy24.pl korzystaj? takie serwisy jak chocia?by onet.pl, allegro.pl czy gadu-gadu.pl, co mo?e potwierdzi? wiarygodno?? us?ug. Ca?a transakcja na ka?dym jej etapie jest obs?ugiwana przez bezpieczne po??czenia HTTPS szyfrowane 128bitowym kluczem.

W chwili obecnej mog? Pa?stwo dokona? natychmiastowych przelewów z banków:

 • Konto Inteligo (P?ac? z Inteligo)
 • mBank (mTransfer)
 • Bank Zachodni WBK (Przelewy24)
 • Bank BPH (Przelew z BPH)
 • Bank ING
 • KredytBank
 • InvestBank
 • Lukas Bank
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank BG?
 • Bank Millenium
 • PKO BP (P?ac? z PKO Inteligo)
 • MultiBank (MultiTransfer)
 • Bank Ochrony ?rodowiska
 • Citi Handlowy
 • Bank Nordea (P?a? z Nordea)
 • Deutsche Bank
 • Fortis Bank
 • Bank SGB (SGB24)
 • Euro Bank
 • Raiffeisen
 • Bank Pocztowy
 • GetIn Bank


YaPIS.netPromocje

Zaufali nam:
Poprawny XHTML 1.0 Transitional! Poprawny CSS! Płatności obsługuje Przelewy24.pl