YaPIS.net Serwery, Domeny, Strony WWW, Reklama, Fotografia

tel. 885 18 1234
e-mail: help@yapis.net
Zaloguj się do cPanel-u Zaloguj się na swoje konto w YaPIS.netSprawdź pocztę

Usługi dodatkowe zwiększające funkcjonalność naszych serwerów

Us?ugi dodatkowe zwi?kszaj? funkcjonalno?? Pa?stwa kont hostingowych. Je?li - na przyk?ad - dostan? Pa?stwo informacj? o wykorzystaniu miesi?cznego transferu, je?li zajdzie potrzeba zainstalowania odr?bnego adresu IP (na przyk?ad dla potrzeb SSL), czy chcecie Pa?stwo doda? swoj? stron? do wyszukiwarek - zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? us?ug dodatkowych.
 
   
Dodatkowy transfer

Dodatkowy transfer

Poka?esz wi?cej - Zadbaj o to by Twoja strona by?a zawsze widoczna. Pozwól wszystkim zainteresowanym zapozna? si? z zawarto?ci? Twojej strony Je?eli w obecnym miesi?cu odnotowali Pa?stwo du?y wzrost odwie...

1 zł/GB*

Dodatkowy adres IP

Dodatkowy adres IP

Niepowtarzalny adres IP okre?laj?cy stron? WWW w Internecie zwi?kszy Pa?stwa mo?liwo?ci. Dodatkowy numer IP mo?na dokupi? w celu: ...

210 zł/rok*

Wyszukiwarki

Wyszukiwarki

Jest to us?uga maj?ca na celu zamieszczenie odno?nika do Pa?stwa strony w Google. Znacz?cy wp?yw na ogl?dalno?? Pa?stwa strony ma ilo?? bezpo?rednich odno?ników do niej. Zatem, w im wi?kszej ilo?ci wyszukiwarek i katalog...

160 zł/szt*

Mailing PRO

Mailing PRO

Nie ograniczaj si? - Wy?lij ofert? do wszystkich kontrahentów Us?uga s?u??ca do masowej korespondencji. Wysy?ka masowa umo?liwia wys?anie 10.000 maili miesi?cznie nie obarczonych limitami poczty serwerów hostingowych. Cz...

38 zł/m-c*

* podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT
 

Usługi dodatkowePromocje

Zaufali nam:

U nas dostajesz gratis:

Nasze serwery posiadają preinstalowny zestaw aplikacji - forum, galerii, sond, CMS, itp.

Poprawny XHTML 1.0 Transitional! Poprawny CSS! Płatności obsługuje Przelewy24.pl