YaPIS.net Serwery, Domeny, Strony WWW, Reklama, Fotografia

tel. 885 18 1234
e-mail: help@yapis.net
Zaloguj się do cPanel-u Zaloguj się na swoje konto w YaPIS.netSprawdź pocztę

Sprawdź ile może kosztować Twoja strona WWW

 
   
Kalkulator serwisów WWW

Kalkulator stron WWWDzi?ki temu prostemu narz?dziu mo?na zorientowa? si? jaki b?dzie orientacyjny koszt Pa?stwa serwisu WWW.
Aby wy?wietli? szczegó?y modu?u lub doda? go do konfiguracji, wystarczy klikn?? na jego nazwie.
Aby wybra? modu? dodatkowy, najpierw nale?y wybra? odpowiadaj?cy mu modu? podstawowy.


Moduły U?ytkowe

Modu? tekstowy
Opcja 1
Wy?wietlenie tekstu wyjustowanego, zawieraj?cego jedno zdj?cie po wybranej stronie, które op?ywa tekst.
Modu? tekstowy - dodatkowe opcje

Wy?wietlenie na tej samej podstronie pod tekstem mini-galerii zdj?? dodatkowych wybranej zapowiedzi bez podzia?u na albumy, zdj?cia powi?kszane skryptem lightbox
Wy?wietlenie na stronie g?ównej jednej zapowiedzi ze zdj?ciem, lub kilku ostatnio dodanych zapowiedzi bez zdj?cia, których data jest pó?niejsza od daty aktualnej, wraz z dat?, tytu?em, zdj?cie powi?kszane skryptem lightbox, link prowadz?cy do tre?ci aktualno?ci. W miar? up?ywu czasu lista ta dynamicznie si? zmienia - wy?wietlane s? tylko zapowiedzi, których data jest pó?niejsza od daty aktualnej
Modu? aktualno?ci
Opcja 1
Wy?wietlenie wszystkich aktualno?ci na 1 stronie, zawieraj?cych dat? dodania, temat, zdj?cie po wybranej stronie, oraz tre?? aktualno?ci
Opcja 2
Wy?wietlenie wszystkich aktualno?ci na 1 stronie, zawieraj?cych dat? dodania, temat oraz tre?? aktualno?ci
Aktualno?ci - dodatkowe opcje

Podzia? plików na kategorie
Wy?wietlanie ostatnio dodanego pliku, lub losowego pliku na stronie g?ównej
Modu? kontaktu
Opcja 1
Wy?wietlenie danych kontaktowych z 1 zdj?ciem (np. siedziby firmy) i bramk? do wysy?ania wiadomo?ci e-mail
Kontakt - dodatkowe opcje

Wy?wietlenie na tej samej podstronie pod tekstem mini-galerii zdj?? (np. fotografie firmy, lub zeskanowane certyfikaty, nagrody, dyplomy) bez podzia?u na albumy, zdj?cia powi?kszane skryptem lightbox
Modu? zapowiedzi
Opcja 1
Wy?wietlenie wszystkich aktualno?ci z dat? pó?niejsz?, ni? aktualna, na 1 stronie, zawieraj?cych dat? dodania, temat, zdj?cie po wybranej stronie oraz tre?? aktualno?ci. W miar? up?ywu czasu lista ta dynamicznie si? zmienia - wy?wietlane s? tylko zapowiedzi, których data jest pó?niejsza od daty aktualnej
Opcja 2
Wy?wietlenie wszystkich aktualno?ci z dat? pó?niejsz?, ni? aktualna, na 1 stronie, zawieraj?cych dat? dodania, temat, oraz tre?? aktualno?ci. W miar? up?ywu czasu lista ta dynamicznie si? zmienia - wy?wietlane s? tylko zapowiedzi, których data jest pó?niejsza od daty aktualnej
Zapowiedzi - dodatkowe opcje

Modu? oferty
Opcja 1
Podzia? produktów na kategorie, wy?wietlanie wszystkich tytu?ów kategorii na jednej podstronie, podlinkowanych do osobnej strony z opisem danego produktu i jednym zdj?ciem, które op?ywa tekst
Opcja 2
Wy?wietlanie wyjustowanego tekstu zawieraj?cego jedno zdj?cie po wybranej stronie, które op?ywa tekst
Oferta - dodatkowe opcje

Podzia? plików na kategorie
Wy?wietlenie tytu?u, kilku lub jednego ostatnio wstawionego/losowego clipu na stronie g?ównej, podlinkowane do odtwarzacza YouTube otwieranego w nast?pnym oknie przegl?darki.

Moduły Systemowe

Modu? wyszukiwarki
Oferta - dodatkowe opcje

Modu? download
Opcja 1
Bez podzia?u na kategorie - wszystkie pliki w jednym folderze
Download - dodatkowe opcje

Podzia? zdj?? na albumy
Wy?wietlanie na stronie g?ównej ostatnio dodanego zdj?cia, lub losowego zdj?cia na stronie g?ównej wraz z linkiem do albumu i mo?liwo?ci? powi?kszenia zdj?cia skryptem lightbox z poziomu strony g?ównej
Wy?wietlanie informacji EXIF pod zdj?ciami bez powi?kszenia skryptem lightbox (po klikni?ciu na miniaturk? otwiera si? strona z du?ym zdj?ciem, a pod nim informacje EXIF).

Moduły Multimedialne

Modu? odtwarzacza MP3
Opcja 1
Odtwarzacz z 3-funkcyjnymi przyciskami (PLAY/STOP/PAUSE) oraz paskiem post?pu i g?o?no?ci?. Wy?wietlenie tytu?u utworu, wszystkie utwory na jednej stronie bez podzia?u na kategorie
Opcja 2
Odtwarzacz z 2-funkcyjnym przyciskiem (PLAY/STOP) przy tytule utworu, wy?wietlenie tytu?u utworu, wszystkie utwory na jednej stronie bez podzia?u na kategorie
MP3 - dodatkowe opcje

Modu? odtwarzania video
Opcja 1
Wstawnienie clipu z YouTube, wy?wietlenie tytu?u, wszystkie tytu?y na jednej stronie, podlinkowane do odtwarzacza YouTube otwieranego w nast?pnym oknie przegl?darki lub ramce obok.
Odtwarzacz video - dodatkowe opcje

Moduły Graficzne

Modu? galerii
Opcja 1
Bez podzia?u na albumy - wszystkie zdj?cia w jednym folderze powi?kszane skryptem lightbox/thickbox
Galeria - dodatkowe opcje

Moduły Handlowe


* podane ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT. Cennik oraz wykonana przy pomocy konfiguratora kalkulacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Tworzenie stron WWWPromocje

Zaufali nam:
Szacunkowy koszt Twojego serwisu to:

 zł* netto

Poprawny XHTML 1.0 Transitional! Poprawny CSS! Płatności obsługuje Przelewy24.pl